Uudet tuulet Ikaalisten lukiossa

En olisi viikko sitten torstaina koulutukseen tullessani osannut arvata, miten paljon uusia asioita tulee tapahtumaan viikossa. Tuotekehittäjäkoulutuksen innoittamana päätin aloittaa kehittämisen Ikaalisten yhteiskoulun lukiosta. Kymmenien puhelinsoittojen ja selvittelyn jälkeen asiat alkoivat edistyä. Tänään torstaina kävin puhumassa kehittämismahdollisuuksista lukion opettajille. Noin 40 minuutin puheeni jälkeen teimme yhdessä jämäkän päätöksen aloittaa määrätietoinen lukion kehittäminen. Olen tavattoman innostunut asiasta, koska tiedän, että tämä kehitysprojekti tulee koitumaan jokaisen Ikaalisten yhteiskoulun lukioon tulevan opiskelijan menestykseksi ja siinä sivussa myös lukion menestykseksi.

Laitoimme tänään tiedotteen sosiaaliseen mediaan ja kaupungin kotisivuille. Sama tiedote meni myös Wilma-ohjelman välityksellä huoltajille ja huomenna kerromme siitä tarkemmin paikallislehden toimittajalle.

Tässä tiedote, jonka saimme iloksemme julkaista tänään:

UUDET TUULET IKAALISTEN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

Tule osaksi lukiomme kehittyvää digitaalista kulttuuria!

Kun tulet meille:

 meiltä järjestyy opiskelija-asunto

 pääset toteuttamaan nuorisomusikaalia

 sinua tuetaan tietokoneen hankinnassa 300 €:lla

 Urheiluakatemiatoiminta mahdollistaa lukio-opiskelun ja tavoitteellisen urheilun yhdistämisen

 Jämijärveltä tuleville järjestetään kuljetus Tiedustelut rehtori Helena Korkeakoski 044 7301 283 helena.korkeakoski(at)ikaalinen.fi

Mainokset

Kuntoutuksen kehittäjät

Kuntoutuksen kehittäminen vaatii kokonaisuudessaan yhteistyötä eri sektoreiden kanssa. Kuntoutuksella on nivelpintoja moneen osa-alueeseen vuodeosasto, kotihoito, lääkäreiden vastaanotto, neuvola sekä Markun koti. Lisäksi on yhteistyökumppaneita  kuten palveluntuottajat, KELA, TE-toimisto, erikoissairaanhoito jne. Kuntalaiset erilaisine tarpeineen. Näihin kuuluvat apuvälineet ja yksilö sekä ryhmäkuntoutus. Perusprosessit on kuvattu ja niitä muokataan paremmaksi ja toimivammaksi. Erityisesti nivelpintojen hiominen muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää. Uusia palvelumalleja otetaan käyttöön kuten esim. matalan kynnyksen fysioterapeutin vastaanotto. Sinne ohjataan asiakas hoidon tarpeen arvioinnin tehneen sairaanhoitajan kautta, suoraa lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanoton kautta. Tavoitteena on, että asiakas tulisi suoraa fysioterapeutin vastaanotolle. Mikäli tarvitaan lääkärinaika se varataan vain tarvittaessa. Matalalla kynnyksellä jatketaan myös kotikäyntien tekemistä. Sillä edistetään ikääntyneiden kotona pärjäämistä. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit yli 75-vuotiaille tehdään yhdessä kotihoidon kanssa. Vuodeosastokuntoutuksessa pyritään kuntoutussuunnitelman avulla parantamaan osastolla olevan potilaan kuntoutumista takaisin omaan kotiin. Kuntoutussuunnitelma tehdään asiakkaan näkökulmasta ja siihen kirjataan hänen oma tavoite. Lisäksi huomioidaan kokonaisuudessaan asiakkaan/potilaan omat resurssit ja voimaannutetaan häntä.

-Marja-Liisa

IMG-20160317-WA0009

Lasten parhaaksi

Viikko sitten maanantaina aloitti Ikaalisten varhaiskasvatuksessa varsinkin asiakkaiden, mutta myös henkilökunnan kannalta hyvin merkittävä työryhmä, päivystystyöryhmä.

Kesällä ja muina yleisinä loma-aikoina monilla lapsilla hoidontarve vähenee ja osa henkilökunnasta lomailee. Tällöin ei ole resursseja pitää kaikkia varhaiskasvatusyksiköitä auki. Niille perheille ja varsinkin lapsille, joilla hoidon tarve on, voi olla iso ja pelottavakin asia mennä uuteen ja vieraaseen taloon, uusien aikuisten ja lasten kanssa.

Henkilökunnan kannalta yritämme saada aikaiseksi selkeän, toimivan ja tasa-arvoisen lomakierron. Näin lomat olisivat ennakoitavissa ja mahdollisia suunnitelmia uskaltaa tehdä jo hyvissä ajoin.

Nämä asiat mielessämme lähdemme kehittämään päivystysajan käytäntöjä lasten parhaaksi. Tästä lisää myöhemmin.

Tahtipuikko asiakkaille :)

Markunkodilla asiakkaan toimintakyvyn laskiessa on toisinaan tilanteita, jolloin on määriteltävä palvelutarpeet uudestaan. Näissä tilanteissa mietitään joko kotihoidon palvelujen lisäämistä tai tehostettua palveluasumista. Palveluohjaaja aloittaa Mk:lla viikottaiset käynnit, jolloin arvioidaan asiakkaiden tilanne. Jatkoa suunnitellessa keskustellaan ensisijaisesti asiakkaan ja omaisen kanssa, kartoittaen heidän toiveet ja ajatukset. Yleensä jatkoa on mietitty asiakkaan jakson päättyessä. Nyt uudella mallilla jää aikaa järjestää asiakkaan asiat kuntoon ennen jakson päättymistä

Markunkodilla on järjestetty asiakaskokouksia. Kokous on kerran kuussa, kaksi kokousta on jo pidetty. Kokouksista saamme arvokasta tietoa toiveista ja kehittämisehdotuksia asiakkaiden näkökulmasta.

 

Kati ja team Markku

Oman työn kehittäminen Tevaniemen ryhmiksessä

20160318_104312

 

Uusi Ikaalinen -hankkeen mukainen ajatus oman työn kehittämisestä on, pienen alkukankeuden jälkeen, otettu hyvin vastaan Tevaniemen ryhmiksessä. Uusia ideoita ei pelätä, vaan ryhdytään innokkaasti kokeilemaan. Ajatellaan enemmän siten, että mitä voimme tehdä olemassa olevilla resursseillamme.

Pienryhmätoiminta on saanut uutta puhtia siten, että huomioimme iltapäivät (jolloin leppisläiset ovat lepäämässä) mahdollisuutena tehdä asioita iltapäivähoitoon tulevien eskarilaisten kanssa. Esimerkiksi keskiviikkoisin meistä työntekijöistä se, joka on välivuorossa, leipoo/valmistaa välipalan heidän kanssaan Sapere-hengessä.

Toiminta on suunnitelmallisempaa. Keskiviikkoisin tulostettuamme ”päikky-listan”, lapset jaetaan pienryhmiin seuraavan viikon toimintaa varten ja suunnitelmaan kirjataan, mitä tulevalla viikolla on tarkoitus tehdä sekä isossa ryhmässä, että pienryhmissä.

Lasten havainnointi ja havaintojen kirjaaminen on helpompaa pienryhmähetkien jälkeen ja avuksi tässä tulee myös tabletin lisääntyvä käyttö.

Nyt tiimipalaveria varten on aina aikaa, vaikka sitä ei olisikaan, koska keskiviikkoisin on päätetty suunnitelmat kirjata. Silloin käydään myös lasten asiat ja muut työmme kannalta oleelliset asiat läpi. Näin tiedonkulku on entistä selkeämpää, kun keskusteluissa, vasuissa, kuntsareissa jne. esille tulleet asiat voidaan käydä tiimin kesken läpi yhtäaikaa. Tämä onnistuu tietenkin toisina päivinä paremmin kuin toisina 🙂 ….lapset hoidetaan aina ensin ja jos ”tiimistä” pidetään esimerkiksi ulkona, on koko ajan huomioitava heidät. ”Nukkariaika” on usein paras hetki, mutta ajankohtaa vaihdellaan tilanteen mukaan. On kuitenkin ollut työtämme helpottavaa alkaa ajatella uudella tavalla palavereista ja tehdä mahdolliseksi niiden toteuttaminen uudella tavalla.

Siivoaminen on meillä nyt toteutettu niin, että otimme avuksi muistilistan, jossa laitetaan rasti ruutuun, kun jokin huone on siivottu perusteellisesti. Päivittäiset siivoukset toteutetaan muuten ja muistilistan on tarkoitus varmistaa erityisesti ns. lattiasta kattoon siivous. Lounaan jälkeen ruokailutilan lattia pestään, jolloin muruset eivät kulkeudu muualle. Kengät jätetään rappukäytävään, jolloin lasten on mukavampi leikkiä eteistiloissa. Kaikki tilat on ryhmiksessä tärkeä voida hyödyntää, koska ne ovat kuitenkin rajalliset.

Digitalisaatio näkyy ryhmiksessä samoin kuin muualla varhaiskasvatuksessa. Nyt olemme luopuneet paperitiedotteista ja viestimme vanhemmille Päikyn kautta tulevista tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä. Kerromme edelleen kuluneen viikon puuhista perjantaisin lyhyesti Päikyn kautta ja tarkemmin omassa blogissamme http://www.leppisblog.wordpress.com.

Lapset tulevat paremmin kuulluksi pienryhmissä ja lisäksi ruokapiirin aikaan meillä on Tunne-hetki, jolloin jokainen lapsi vuorollaan pääsee kertomaan miltä hänestä juuri sillä hetkellä tuntuu ja miksi. Me aikuisetkin osallistumme tähän.

Muutokset ovat olleet pieniä ja isoja harppauksia tavallisessa ryhmiksen arjessa, sekä koko varhaiskasvatuksen digitalisaation merkeissä.

Mari P.

Digiloikan hitaus tuskastuttaa

 

Olen punaisen ja keltaisen persoonan sekoitus ja nyt punainen persoona puskee päälle.

Julkinen sektori on hidas ja kankea muutoksessa. Kaikki tapahtuu sitten joskus kun kaikki yksityiskohdat on saatu viilattua kuntoon.  Nopeaa ja ketterää muutosta ei tunnu olevankaan. Ehkä kuitenkin meidän toimijoiden päässä surraa monia ajatuksia ja siten on jonkinlainen liikehdintä saatu aikaiseksi. Ehkäpä tahtotilaa alkaa löytyä.

 

Digiloikkaa saamme ainakin terveyskeskuksen puolella odottaa. Järjestelmät ovat kalliita ja vaativat muutenkin paljon työtä asettuakseen käytäntöön. Tämä on yksi haaste, joskus tuntuu että potilastietojärjestelmät hallitsevat meitä eikä toisinpäin.

Yhden digiloikan olen kotona onnistunut tekemään.

Meidän Väiski on ottanut ainakin digiloikan. Hiiri mennä piipittää ruudulla

Meidän Väiski on ottanut ainakin digiloikan. Hiiri mennä piipittää ruudulla

Videon muokkaaminen  sopivan kokoiseksi ei sitten onnistunut kun 11 vuotias asiantuntijani vielä nukkuu 🙂

 

Miia

NÄKYVYYTTÄ PERHEPÄIVÄHOITOON

Ikaalisten pphoito on keskittynyt perhepäivähoidon näkyvyyden lisäämiseen ja työn monipuolisuuden esille tuomiseen.Tällä hetkellä perhepäivähoidossa on käytössä oma blogi, perhepäivähoidon tähtihetkiä; http://pphtahtia.blogspot.com ja facebookissa omat sivut; ikaalisten perhepäivähoito. Nyt uutena on avattu myös instagramiin oma sivusto; perhepaivahoidon_tahtihetkia.

Näiden sivustojen kautta pääsemme kertomaan kuvin/tekstein arjestamme lasten kanssa. Ja mikä tärkeintä vanhemmat, isovanhemmat, kummit jne. pääsevät kurkistamaan lasten hoitopäivien sisään.

Myös uusi kattava esite Ikaalisten perhepäivähoidosta on parhaillaan työn alla. Esitteeseen kootaan kaikki tarvittava tieto, mitä perhe tarvitsee lapsen aloittaessa pphoidon.                         Uutena ideana perhepäivähoitoon saattaa tulla keväällä avoimien ovien päiväkin…                                                            Käykääpä kurkistamassa perhepäivähoidon arkea blogissamme, facebook-sivuillamme ja instagramissa!

Perhepäivähoitajien edustajana, Kati20160215_144541

Sähköisen hakulomakkeen käyttöönotto – nopeasti, yhteistyöllä, pienin viilauksin ja lopulta säikähdyksen kautta maaliin!

Varhaiskasvatuksessa on valmisteltu naapurikunnan kanssa yhteistyössä sähköisen hakemuslomakkeen käyttöönottoa. Lomake tarvittiin Ikaalisissa käyttöön 7.3. alkaen, jolloin alkoi esiopetukseen haku – emmehän halunneet siirtää asiaa esiopetuksen osalta vuodella eteenpäin. Naapurille ja hakemuksen toimittajalle aikataulu tuntui lopulta tiukalta, mutta päättäväisesti Uusi Ikaalinen –hengessä ilmoitimme, että hakemus tulee tuolloin olla Ikaalisissa käytössä.

Edellinen viikko ennen käyttöönottoa oli lomaviikko, mutta varhaiskasvatuksen esimiehet lomalta ja työn ääreltä saivat yhdessä asian valmisteltua maaliin. Saatiinpa vielä mukaan kaupungin yhteispalvelupistekin, jossa hakemuksen voi myös käydä ohjatusti täyttämässä, mikäli tarvitsee apua tai kotona ei ole konetta. Hakemus siis oli kuin olikin 7.3. käytössä ja esiopetukseen haku tehtiin sähköisellä lomakkeella niin päiväkotien kuin koulujenkin esiopetusryhmiin.

Pieni säikähdyskin koettiin hakuajan jälkeen, kun hakemuksia sähköisestä järjestelmästä ei löytynyt hakuajan päätyttyä kuin 25%. Kaikki hakemukset olivat kuitenkin tallessa ja haku oli suoritettu Ikaalisissa ensimmäistä kertaa sähköisesti – ja onnistuneesti. Enää ei varhaiskasvatuksenkaan osalta täytetä paperisia hakemuksia, vaan kaikki hakemukset tehdään tämän sähköisen järjestelmän kautta.

Tämä on pieni palanen varhaiskasvatuksen digitalisointia, mutta kyllä se niin on, että härkää pitää ottaa sarvista ja ryhtyä tekemään ja viemään asioita konkreettisesti eteenpäin, suunnitteluun ja jahkailuun ei kannata käyttää liikaa aikaa. Nopeasti yhteistyössä kohti Uutta Ikaalista!

Mari ja Terhi

Varhaiskasvatus, Ikaalinen

 

 

 

 

Työn kehittämistä Ikaalisten kehitysvammahuollon yksiköissä, Ikaalisten ryhmäkodilla ja Kamraatinkulman toimintakeskuksella

Työn kehittäminen ja joustavien toimintatapojen etsiminen, ovat olleet meillä Ikaalisten kehitysvammahuollossa esillä jo pidempään. Ratkaisuja on etsitty ja löydetty etenkin henkilöstöresurssin joustavaan käyttöön. Tätä työtä edelleen jatkamme.

Kunteko – ja Uusi Ikaalinen hankkeiden sekä sisäisen kehittäjän ja tuotekehittäjän oppisopimuskoulutusten myötä olemme koko kehitysvammahuollon henkilöstö suunnanneet työmme kehittämisen pohdintaa erityisesti asiakkaisiin ja heidän omiin tavoitteisiinsa. Olemme miettineet, tuemmeko aidosti asiakkaidemme omia hyvän elämän tavoitteita vai pyrimmekö tuottamaan asiakkaillemme palvelua, jonka omasta työntekijän ja ammattilaisen näkökulmasta näemme olevan asiakkaallemme hyväksi? Jotta saisimme tietää mitä asiakkaamme itse ajattelevat, päätimme kuunnella ja haastatella kaikkia asiakkaita: Miten asiakkaamme itse näkevät oman elämän tilanteensa? Millaisia unelmia ja toiveita heillä on? Miten he haluavat itse kehittää niin työtään kuin vapaa-aikaansakin.

Kamraatinkulman toimintakeskuksella asiakkaiden kanssa käytiin ns. kehityskeskustelut, joissa kartoitettiin toimintakeskuksella työskentelevien asiakkaiden sekä päivätoiminnan asiakkaiden omia ajatuksia ja tavoitteita työ- ja päivätoiminnassa. Selvitimme koulutus- ja urahaaveita sekä sitä, miten asiakkaat itse kehittäisivät toimintakeskuksen toimintaa. Kysyimme millaisia toimintoja he toivovat ja kokevat itselleen tarpeellisiksi työ –ja päivätoimintapäivän aikana. Joidenkin asiakkaiden kanssa keskustelua käytiin yhdessä omaisten kanssa, mutta silloinkin tavoitteena oli kuitenkin kuulla asiakkaan oma mielipide ja ajatus. Kehityskeskusteluissa esiin tulleita ideoita otettiin heti käyttöön toimintakeskuksen viikko-ohjelmaan ja ryhmät eri toiminnoissa koostettiin asiakkaiden asettamien omien tavoitteiden mukaan. Kuten kehityskeskusteluissa työelämässä yleensäkin, myös meidän asiakkaat asettivat itselleen tavoitteita uuden oppimiseen. Myös uusia urahaaveita tuli esiin ja toivon mukaan syksyllä joillain asiakkailla alkaa uusi elämänvaihe työhön ja itsenäiseen elämään valmentavissa opinnoissa. Peukut pystyyn!

haastatteluiloa

Ikaalisten ryhmäkodissa työstetään parhaillaan asiakkaiden asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvien tavoitteiden kartoittamista. Tavoitteena ryhmäkodilla on tukea asiakkaiden mahdollisuutta elää omansa näköistä ja yksilöllistä elämää siitä huolimatta, että saman katon alla asuu 10 asiakasta.

ELÄMYSSUUNNITELMAT

20160205_105744-1-1

TAIDETTA LUODAAN

20160315_191304-1  taidetta hyödynnetään

20160316_204529

kehittäjän mieli keksii mitä vaan

IMG-20160317-WA0009

elämyssuunnitelma

Nikulan kuntoutussuunnitelmat näyttävät nyt tältä, niitä on tarkoitus tehdä kaikille asukkaille. Taide on muutenkin tullut pysyväksi ilmiöksi Nikulaan. Sitä on käytetty ovien nimikylteissä, talon henkeen tehtynä. Asukkaiden ajatuksia on otettu mukaan toiminnan tueksi. On lähetetty Laulaja Torikalle kutsu tulla esiintymään Nikulaan. On ollut omaisten kahvituspäivää, joka oli menestys myös. Yksi idea luo toisen idean. Tehtyä taidetta myyty..on tulossa huutokauppaa. Tuotto asukkaiden virkistysrahastoon. Tähdätään korkealle, matka Prahaan, vaikka lähimatkailukin onnistuu yhteistyössä Päiväkodin kanssa tulevana keväänä. Kehittämisen kautta on syntynyt iloa ja eloa eri tavalla hoitokodin arkeen. Nikulaan on tulossa taiteilevia vieraita esiintymään. Kotimme taidehenki luo ideoillaan että kaikki  on mahdollista. Yhdessä tekeminen on lisääntynyt, yhdessä asukkaiden kanssa, yhdessä kaikkien kanssa. Keittiön kanssa on tulossa leipomispäivä Nikulan puolelle, kokki sen mahdollistaa, hän myös tulee tekemään ruoan Nikulan puolelle, normaalisti se on tehty toimintakeskuksen puolella ja sieltä tuotu meille. Ei pieniä askelia, vaan harppauksia.

paula