Asiakaslähtöistä siivousta

Sovitaan asiakkaan kanssa siivouksen aikataulu ja mahdolliset lisätoiveet. Huomioidaan myös tilojen vaatimat tarpeet eli miten kiinteistö saadaan pysymään hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Siivouksella halutaan myös parantaa kiinteistöjen sisäilmaa.

Puhtaat tilat parantavat asiakkaan viihtyvyyttä!

 

Mainokset

Kotini on linnani

Mietittiin miten asiakasprosessia voisi  nopeuttaa niin, että asiakkaan olema/kokema aika olisi vuodeosastolla lyhyempi, tulosyy hoidettaisiin ja mahdollisimman  nopeasti kartoitettaisiin palvelutarpeet. Näin vältettäisiin laitostumista ja toimintakyvyn laskua. Hyvin valmisteltu kotiutus, palveluasuminen tai siirtyminen Markunkodille toimintakykyarviointiin. Hyvä tiedonsiirto eri ”yksiköiden”välillä. Tavoite onnistunut kotiutus tai palveluasuminen, jonne tieto siirtyy mukana.  Lue loppuun

Varhaiskasvatuksen kiireetön pedagoginen arki

image

Varhaiskasvatuksen arkea rytmittää tietty pedagogisesti mietitty päiväjärjestys. Päiväjärjestyksen suunnittelussa otetaan huomioon ryhmän koko ja lasten perustarpeet. Päiväjärjestyksen tarkoituksena on rytmittää päivää, mutta usein jos siinä yritetään pysyä liian tiukasti, syntyy kiireen tuntu. Lapsia saatetaan joutua hoputtamaan esimerkiksi pukemistilanteessa, jotta ehditään ulos ennen ruokailua, tai leikit saattavat loppua kesken, kun jokin muu seuraava toiminta kutsuu. Tosiasiassa lapsillahan ei ole kiire mihinkään, vaan kiireen muodostavat aikuiset. Kiireinen ilmapiiri tarttuu helposti koko ryhmään ja se ei palvele ketään-päinvastoin.

Päiväjärjestys on hyvä olla olemassa ja se tuo selkeyttä koko ryhmän päivään, mutta sen liian tiukka ja orjallinen seuraaminen aiheuttaa turhaa hampaiden kiristelyä, stressiä ja kiireen tuntua. Näin ollen kiellämme siis sanan ”Reippaasti” käytön varhaiskasvatuksen yksiköissä. Mitään kamalaa ei tapahdu, vaikka ulos ei ehdittäisi tarkasti ennakkoon suunnitellulla ajalla, tai ruokailu alkaisi varttia ajateltua myöhemmin.

 

Kiireettömyys on laatua lapselle.

image

 

 

 

Raportista pikaraportiksi

image

Raportin antaminen on hoitolaitoksissa useimmiten aikaa vievää ja tehotonta. Asiakkaan näkökulmasta raporttiin käytetty ylimääräinen aika ei tuo asiakkaalle lisäarvoa. Näin ollen meidän työryhmämme esittää, että raportointikäytäntöä tiivistetään raportista pikaraportiksi. Vapautuvaa aikaa käytetään asiakkaiden ulkoiluttamiseen ja viriketoimintaan.

Pikaraportissa välitetään vain olennainen tieto. Olennainen välitettävä tieto täytyy pystyä tiivistämään 15 minuuttiin.

Susanna Kaasalainen, Elina Pimiä, Marialiisa Vainionpää ja Kari Tolonen

 

Elämyksiä päivään…

imageIhana ilma, asukkaat nauttivat aurinkoisesta kesäpäivästä.

Töiden uudelleen järjestely, kun on kaunis ilma, lähdetään ulos nauttimaan kesäisestä säästä. Toimintaa ja tekemistä keksitään nopeasti tilanteen mukaan.  Raportit jätetään väliin, tarvittavat tiedot löytyvät sähköisestä asukastietojärjestelmästä, (hiljainen raportti).

Viikottaiset henkilöstöpalaverit lopetetaan, tilalle sähköinen tiedottaminen. Tästä eteenpäin kodit kertovat omista uusista käytännöistä, näin saadaan koko henkilöstö sitoutumaan uusiin käytäntöihin.

Arja, Esko, Mariliina

 

Sähköistä asiakaspalvelua, kiinteistöjen huoltoa ja liikuntahallin palveluita leanaamassa

leppis1Osana Uusi Ikaalinen -hanketta on päätetty selvittää myös sähköisen asiakaspalvelun prosessit. Koska tämä toiminta koskee käytännössä kaikkia hallintokuntia, sen toteuttaminen siityy ajallisesti muiden prosessien jälkeen.

Jo nyt kaikki hallintokunnat palvelevat tavalla tai toisella asiakkaitaan myös sähköisesti. Kaupungin www-sivuilla on saatavilla sähköisiä lomakkeita, ja erilaisten tiedustelujen hoitaminen sähköpostitse on sinänsä jo tavanomaista toimintaa. Sähköisten prosessien kuvaaminen ja niiden kehittäminen lean -filosofian pohjalta tulee kuitenkin olemaan ensimmäinen kerta kun sähköisiä palveluita määritellään ja kehitetään omana erillisenä kokonaisuutenaan. Internetissä sijaitseva asiakasrajapinta on haastava, mutta antaa suuria mahdollisuuksia yksittäisten toimintojen laadun ja tehokkuuden kehittämiseen.

Yksi mielenkiintoinen ykityiskohta on se, että aivan samalla tavalla kuin sähköisen asiakaspalvelun saavutettavuus on asiakkaan kannalta paikasta riippumatonta, niin myös sen tuottaminen on digitalisoitujen prosessien puitteissa mahdollista ”mistä vain”. Pitkällä aikavälillä tämä mahdollistaa huomattavat säästöt palvelutuotantoon liittyvien kiinteistökustannusten osalta.

Myös kiinteistöhuollon prosessien kehittämisessä on hyödynnetty digitalisaation mahdollisuuksia. Prosesseja on jo nyt tehostettu siten, että kiinteistöjen käyttäjät voivat jättää tiedon kiinteistön kunnossapitotarpeesta ns. sähköisen huoltokirjan kautta. Osaa kiinteistöistää ylläpidetään jo nyt kiinteistöautomaation avulla. Täten esim. Tevaniemen koulun lämpötilat säädetään järven yli etäkäytöllä eikä työaikaa enää kulu pitkien matkojen ajamiseen.

Liikuntahallilla asiakkaat käyttävät nykyään henkilöstön poissaollessa sähköistä kulkukorttia, joka toimii avaimena ja jolla pidetään kirjaa palveluiden käytöstä.

Sähköisistä palveluista, kiinteistöistä ja liikuntapalveluista kirjoitti työryhmä Jyri, Mauri ja Toni

 

Varhaiskasvatuksen asiakkuuden synty ja sen kehittäminen

imageAsiakkaan, eli perheen ja lapsen, kannalta asiakkuuden syntymiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Kehittämisen arvoista olisivat mahdolliset kotikäynnin ennen hoidon aloittamista. Myös hoitopaikkapäätösten aikaistaminen hyödyttäisi sekä perhettä, että kasvattajatiimejä ja olisi lapsen edunmukaista. Tavoitteena turvallinen, positiivinen kokemus lapselle ja huoltajalle.

Lean ajattelu varhaiskasvatuksen asiakkuuden synty -prosessissa

imageVarhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri askel sekä lapselle että vanhemmalle. Tärkeää on turvallinen aikuinen suuressa päiväkodissa. Jospa lapsi voisi tutustua varhaiskasvattajaan tutussa ympäristössä ja mikäs sen tutumpi ja turvallisempi onkaan kuin oma koti. Päätimme kokeilla asiakkuuden syntymisen aloittamista siten, että varhaiskasvattaja tutustuu lapseen ensin hänen kotonaan ja sen jälkeen on mukavampi tulla tutustumaan päivähoitopaikkaan, kun vastassa on tuttu aikuinen.

LEAN, kun asun omassa kodissani

Herään hymyilevän hoitajan lempeään herätykseen. Valitsen aamupalakseni omenaviilin ja kermakahvin. Ihana ilma pihalla tänään, valitsen kukkamekon.

Tänään haluan Komppiin, kyyti järjestyy.. 😊 Syömme Subissa hymyilevän hoitajani kanssa. Illalla saunon, istun terassilla kuunnellen hiljaisuutta. Hyvää yötä.🌝💤