Kuntoutuksen kehittäjät – Kotiin kuntoutuminen

Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksen kuntoutuksessa yhtenä toimintana on AVH-potilaiden kuntoutus. Fysioterapeutti AMK:lla on pitkä työkokemus neurologisten potilaiden kuntoutuksesta. Osastolla oleva kuntoutuja saa alusta alkaen monipuolista ja intensiivistä harjoittelua useamman kerran päivässä. Kuntoutuksen kokonaisuus on pitkäaikaista ja toimintakykyä pyritään lisäämään kuntoutujan voimavarojen mukaisesti. Kuntouttamiseen osallistuu koko osaston hoitohenkilökunta. Tavoitteena on useimmiten kuntoutujan paluu omaan kotiin ja sitä tuetaan mahdollisimman paljon. Fysioterapeutti tekee ennakoivan kotikäynnin yhdessä kuntoutujan kanssa. Omaiset ovat aktiivisessa roolissa ja pyritään siihen, että kuntoutuja palaa omaan kotiin tarvittavien apuvälineiden ja tukitoimien avulla. Kuntoutus jatkuu intensiivisenä avokuntoutuksena, jolloin sama terapeutti hoitaa asiakasta edelleen. Hyvä kohentunut toimintakyky auttaa kuntoutujaa eteenpäin ja asuminen omassa kodissa on turvallista ja mielekästä. Tämä on kuntoutuksen laatua parhaimmillaan!

 

Mainokset