I Kohtaaminen

I Kohtaaminen 28.-29.1.2016

KOTITEHTÄVÄT

 1. Tee kehitystehtävät, joissa olet mukana (ryhmissä)
 2. Miten poliitikot evästävät kehittäjiä? Kuvaa noin 2 minuutin video, tuo terveiset Ikaalinen TV:hen. Esim. Miten rakennetaan uutta Ikaalista?
 3. Jyri tekee henkilöstöstrategia videon.
 4. Timo tekee klipin mahdollistava hallinto
 5. Kehittäjän mieli -video. Ota ryhmää mukaan
 6. Opettajille, Kari mukana – Suomen ensimmäinen avoin digitaalinen lukio -video. Minkälainen tästä tulevaisuudessa tulee?
 7. Kirjoita blogipostaus jostakin teosta mitä teet, asiakaslähtöisyyden ympärillä esimerkiksi. Voit tehdä vaikka kolmen hengen ryhmässä.
 8. Kaikki on mahdollista -ajattelu. Ajattele kaikista asioista, joita sinulle kerrotaan, että ne ovat mahdollisia. Mieti, miten ne toteutettaisiin. Löydä tie tehdä asioita. Löydä keinot. Älä näe esteitä. Kotona, töissä, joka paikassa.

Kylpylällä uutta Ikaalista rakentamassa

Teistä tulee kehittämisen ammattilaisia. Mikä on keskeinen tavoite? Itsenäisyyspäivä 2017, kun alijäämät on katettu. Saada kehittämisellä aikaan se, että talous on kestävällä pohjalla.

Blogin etusivu on kirjoitusta ja tekstiä teistä ja teidän tekemisestä ulospäin. Viestintää ulospäin. Etusivulla näytämme, että pystymme tähän. Kun kehittämistä tehdään, ei se tapahdu itsekseen tehden. Sitä tehdään myös ulospäin. Tehdään näkyväksi ja otetaan ihmisiä rohkeasti mukaan kehittämään. Uskalletaan kertoa kehittämisestä.

Toinen kanava mikä meillä tulee olemaan, on Twitter. Meille tulee ryhmän oma Twitter. Sen lisäksi teemme jokaiselle itselleen twitterin. Ryhmä twiittaa kehittäjänä asenteella Me rakennamme yhdessä uutta Ikaalista.

Koko ohjelman ajan teemme ulospäin suuntautuvaa viestintää blogissa ja Twitterissä.

P1282619.JPG

 

Valokuva on erinomainen dokumentoinnin keino. Sen vuoksi käytämme välineenä myös Pinterestiä. Pinterest on keino kertoa kuvin mitä olemme tehneet. Ikaalisten kehittäjille tulee siis yhteinen Pinterest ja yhteinen Twitter. Pinterestiin saa ja pitää lisätä ehdottomasti kuvia. Sillä saa tehtyä myös dokumentointia omasta kehittämisosaamisesta. Jokaisesta tapaamisesta tulee oma taulu.

Teemme kehittämistä yhdessä yli toimialarajojen. Vältetään prinsessavarpaita!

Kaikki muistiinpanot tulee blogisivuille Kohtaamis-välilehtien alle. Se on myös ryhmän keskinäistä keskustelua, sinne tulee myös kotitehtävät. Kirjoittakaa vihkoon omia muistiinpanoja, laittakaa sinne ylös kaikki inspiraatiot mitä saatte. Kaikki ajatukset. Blogisivuille rakennamme yhdessä uutta. Uusia kehittämistöitä ja ideoita.

P1282621.JPG

Me tulemme tekemään valtavasti tuotekehitystöitä. Me osoitamme kehittämisosaamista tekemällä tuotekehitystöitä. Maailma muuttuu niin nopeasti, että emme voi jumittua omiin ideoihimme. Kehittäjän mielessä idea on se, että näet koko ajan uusia mahdollisuuksia. Kukaan ei opi tuotekehittäjäksi tekemällä yhtä tuotekehitystyötä. Sen vuoksi teemme niitä useita. Kehittäjällä on oltava lehmän hermot ja norsun nahka. Kyky sietää epävarmuutta ja vastustusta.

Koko ohjelman tavoitteena on saada aikaan teille kehittämisosaamista. Koska tulevaisuus on varmuudella digitaalinen ja sosiaalinen, me rakennamme samalla kehittäjäyhteisöä. Yhdessä te olette paljon enemmän kuin yksittäisinä kehittäjinä. Te saatte voimaa toisistanne. Eli rakennamme kehittämisosaamista ja kehittäjäyhteisöä. Kehittäjä näkee kehittämistä kaikkialla. Ne ovat viheliäitä tyyppejä. Kysyvät jatkuvasti miksi-kysymyksiä ja miettivät miten kaikkea voisi kehittää.

Sen lisäksi tavoitteena on tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Se on kuitenkin pieni asia.

Iso asia on Ikaalisten strategian toteuttaminen. Se, että kuntatyötä tehdään tulevaisuudessakin tuottavasti.

Isoin asia on hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen. Sen vuoksi teemme työtä. Me olemme rakentamassa sellaista organisaatiota ja työnteon tapaa, mikä on kannattavaa ja tuottavaa.

Me pystymme miettimään miten käytämme omaa osaamistamme vielä vaikuttavammin tässä kilpailutilanteessa. Älkää fokusoiko tutkintoon. Fokusoikaa siihen, että pystymme tekemään olemassa olevilla resursseilla maksimaalisesti hyvää. Elinvoimaa ja hyvinvointia kaupungille. Kaupungilla ei ole muuta tehtävää kuin hyvinvointi- ja elinvoimatehtävä. Sinun on mietittävä joka päivä, miten tuotat parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointihyötyä ja elinvoimaa.

Meidän keskeinen resurssi on osaaminen. Se on paras resurssi. Se on ainoa resurssi, joka kasvaa käytettäessä. Pidä huoli osaamisestasi. Osaaminen on myös siinä mielessä hyvä resurssi, että kun sitä käytetään yhdessä, se kasvaa vielä enemmän.

Kyse on asenteesta ja osaamisesta. Siitä miten käytämme resurssimme parhaalla mahdollisella tavalla. Emme ole miettineet sitä resurssia mikä meillä on, vaan se mikä meiltä puuttuu. Meillä kaikilla on iso resurssi.

Vaikuttavuuden iso asia on: Miten, missä ja milloin työtä teen?

Mieti vähintään yksi askel minkä voit heti toteuttaa – sellainen, että saat heti enemmän asiakashyötyä ja vaikuttavuutta aikaan. Jokin sellainen asia, minkä voit toteuttaa 24 tunnissa.

 

Työtyytyväisyydestä työinnostukseen

Korostamme usein työtyytyväisyyttä. Mitä jos korostaisimme työinnostusta? Milloin koet innostusta työssäsi? Mistä se tulee?

Koin siitä, kun tein asiakastyötä hyvin. Asiakkaan hyvästä palautteesta.

Jos on saanut jonkin haasteen ja päässyt siitä eteenpäin.

Harva kokee innostumisen iloa siitä, että pystyy noudattamaan ohjeita täydellisesti. Se tulee usein haasteiden voittamisesta. Onnistumisesta. Tekee jotain sellaista, mitä ei aiemmin ole pystynyt tekemään. Innostus tulee ilon tuottamisesta asiakkaalle. Osaamisen käyttämisestä. Hyvistä askeleista.

Hyvä askel

 

Muista, on helpompi saada anteeksi kuin saada lupa. Jos sinulla on hyvät tarkoitusperät, voit tehdä rohkeita kokeiluja. Meidän on tehtävä isosti näkyviä tekoja, jotta voimme saada oikeasti aikaan.

P1282648.JPG

Kehittäjän mieli

Resurssit ovat nämä mitkä nyt on. Työ muuttuu suorittamisesta kehittämiseksi. Millä tavalla voin tehdä asioita eri tavalla? En ainoastaan suorittaa. Miten hyvät käytännöt saadaan jaettua? Organisaation on oltava kehittävällä mielialalla. Kokeilukulttuuriin hyppääminen. Kokeilukulttuuri ei tarkoita ihmeellisiä asioita. Se tarkoittaa tekemistä. Se voi tarkoittaa epäonnistumisia. Ja onnistumisia. On uskallettava katsoa oman työn ulkopuolelle. On katsottava työyhteisön työtä ja omaa työtä eri näkökulmista. Nähtävä kipukohtia. Ratkaistava niitä yhdessä. Kehittäjän mieli on myös kuuntelemista. Se on asiakkaan kanssa tekemistä. Miettimistä yhdessä miten tehdään paremmin. Ei ole enää erillistä kehittämistä. Koko organisaatio asiakkaineen päivineen lähtee tästä ajatuksesta.

P1282656.JPG

Ongelmanratkaisujen kautta organisaatioon tulee luottamusta. Luottamuksen kautta saamme enemmän aikaan. Uskallamme ottaa riskejä. Rohkeat vetovoimaiset yhteisöt ovat tiiviitä.

 • Taloudellinen säästö
 • Luottamus
 • Tietopääoma

Nämä tuottavat kehittävän, vetovoimaisen ja rohkean organisaation. Kehittäjän mieli on muutos ajatteluun. Kehittäjän mielen omaavat ovat viheliäisiä tyyppejä. He kehittävät kaikkialla. Kun kehittäjän mielen oppii, ei siitä ole enää paluuta. Tässä haetaan kykyä toimia eri tavalla. Näin isolla porukalla kerrannaisvaikutus on iso. Siksi meillä on mahdollisuus rakentaa organisaatio, joka on dynaaminen ja, jossa on luovuuden tila.

 

Kehittävä ammattilaisena muutoksessa

Mitä enemmän annamme valintoja ihmisille, sitä paremmin he sitoutuvat päätökseen.

Ensin kehitetään kehittäjän mieli. Siksi unohdamme tutkinnon vielä hetkeksi. Tarkoitus on tehdä rajua kehittämistä, rakentaa hyvinvoivaa tulevaisuutta Ikaalisissa yhdessä. Se on tehtävä näkyväksi. Sen vuoksi panostamme nyt kehittäjän mieleen.

KIRSI PARHANKANGAS, HÄMEENKYRÖN VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hämeenkyrössä henkilöstöllä on lupa kehittää. Se on iso juttu. Se on tullut valtuustolta ja sille on oma strategia. On lupa tehdä asioita, jotka tuntuvat vähän hulluilta ja uskaliailtakin. Tehkää asioita näkyväksi. Tuokaa ne julki. Suurin osa päättäjistä ei tiedä mitä te teette työssänne tai minkälaisia muutoksia tapahtuu. Positiivisten esimerkkien kautta vahvistuu kehittäminen.

Minkälaisia asioita olet käytännössä tehnyt luottamusmiesten kanssa?

Valanut uskoa. Kaikkea muutosta emme voi ennakoida mitä se tullessaan. Luottamusta siihen, että hyvä tästä tulee. Epäilys pois. Pitää antaa kokeilla. Jotkut epäonnistuvat, jotkut onnistuvat. Kertonut päättäjiä, valtuutettuja ja hallitusta mitä on tehty.

Mikä mielestäsi on merkittävin kehitysaskel mikä Hämeenkyrössä on tehty?

Kaikki sellaiset mitkä vaikuttavat palvelun käyttäjiin. Myös sellaiset mitkä ovat vaikuttaneet taloudellisesti suoraan. Asiakaslähtöiset työvuorolistat. Meillä henkilöstömäärä väheni viime vuonna. Samaan aikaan väheni sairauspoissaolot. On ollut suora vaikutus työhyvinvointiin.

Kun otamme digiloikkaa ja teemme itseämme näkyväksi, me tarvitsisimme tabletit tai älypuhelimet.

Bring your own device -ajatteluun me uskomme. Tabletit ovat erinomaiset. Niitä suositellaan ehdottomasti. On kiva, jos työnantaja sen pystyy hankkimaan, se vaikuttaa tuottavuuteen valtavasti.

 

Digitalisaatio muuttaa maailmaa enemmän kuin sähkö aikanaan

Digitalisaatio muuttaa maailmaa enemmän kuin sähkö aikanaan. Se on jo muuttanut sitä. Digitalisaation vaikutukset kansantalouteen ovat valtavat. Digitalisaatio on yleisinnovaatio.

Työ muuttuu toisenlaiseksi. Työn tekeminen muuttuu toisenlaiseksi. Hyväkään ammattiosaaminen ei enää riitä. Emme voi toimia enää vanhan maailman mukaan. Vanhoja ammatteja häviää, uusia tulee tilalle. Vanhoja ammatteja jää marginaaleihin olemaan. Kun sähkö tuli, se muuttui yleisinnovaatioksi silloin, kun se tuli yli 50% ihmisistä käytettäväksi. Martat pitivät 60-luvulla koulutuksia kuinka pakastinta käytetään. Nyt emme voi, eikä menestysorganisaatiot voi käyttää aikaa teknologian opettamiseen. Se on yleisinnovaatio. Sitä on osattava käyttää.

Kuka tahansa voi tuottaa tietoa. Tieto syntyy yhdessä toisten ihmisten kanssa. Työelämä on muuttunut. Ihmiset tekevät työtä työajan ulkopuolella. Työ on muuttunut ennen kaikkea ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Emme voi työssä kieltäytyä käyttämästä digitalisaation tuomia välineitä. Emme voi sallia sellaista. Emme anna ihmisten kieltäytyä puhelimeen vastaamisestakaan. Avoin digitaalinen maailma on sellainen, joka pystyy tuottamaan uudenlaista yhteisöllisyyttä. Täydellisen uuden työn tekemisen tavan. Se tarjoaa mahdollisuuden työskennellä silloin kun eniten saa aikaiseksi. Vaikka yöllä. Meillä voi olla toisenlaisia yhteisöjä.

Emme tuo teille jatkuvasti uusia välineitä. Tuomme teille sellaisia, joista tiedämme, että te pystytte ne oppimaan. Välineet ja ohjelmat eivät ole itseistarkoitus. Sen tarkoitus on tulla sinun ja asiakkaan väliin tuomaan uutta. Se varmasti tehostaa myös sinun omaa työtä.

Mutta se tuo myös uusia vuorovaikutuksen kenttiä asiakkaan kanssa tekemiseen. Se on iso juttu.

Jos haluat iPadin itsellesi kehittämiseen, niin mieti mitä voit tehdä sillä asiakasvuorovaikutuksessa. Millä keinoin tuot asiakashyötyä, henkilöstöhyötyä ja tuottavuutta? Tee 105 tapaa käyttää iPadia omassa työssäsi.


 

Torstai 28.1. – Kehittäjän mieli

Klo 10.00 Aamukaffet ja päivän aloitus

 • Yhteiskunnan rakenteellinen muutos menestyksen mahdollistajana
 • Uusi työ muuttuvassa maailmassa
 • Kehittäjän mieli ja ketterän kehittämisen idea

Jaana Utti, Karl-Erik Michelsen ja Ville Mäkelä, Tamora Oy

Klo 18.00 Huomenna jatkuu!

Perjantai 29.1. – Mahdollisuuksien maailma

Klo 8.30 Päivä käyntiin!

 • Palvelutuotanto, työnteon tapa ja digitaalinen maailma murroksessa
 • Kehittävänä ammattilaisena muutoksessa
 • Yhteisen suunnan rakentaminen

Jaana Utti ja Ville Mäkelä, Tamora Oy

Klo 14.00 Hyvää kotimatkaa!

Karl-Erik Michelsen Lappeenrannan teknillisen yliopiston strategisen johtamisen professori. Hän on kokenut johtamisen ja johtamisjärjestelmien kehittäjä ja on erityisen perehtynyt organisaatioiden johtamisen kehittämiseen muutostilanteissa sekä seutujen menestyksen kehittämisfilosofiaan. Hän on pohtinut ja kirjoittanut paljon innovaatioista ja uudesta työstä. Kallen ajatuksia pääset lukemaan mm. täältä >> .

Kallen ajatteluun pääset halutessasi tutustumaan myös täältä ja täältä.

Mainokset

2 kommenttia artikkeliin ”I Kohtaaminen

 1. maripyysilta sanoo:

  Tänään oli tosi innostava päivä ja opittiin paljon uutta. Kehitysideoina: perustetaan yhteinen blogi Ikaalisten ryhmiksille ja whatsup ryhmä, jonka avulla voidaan olla tehokkaammin yhteydessä toisiimme ja myös esimiehen tavoittaa nopeammin.

  Tykkää

 2. Leena Nuora sanoo:

  Hyvä idea tuo whatsup ryhmä, kannatan. Tämä päivä meni kuin siivillä ja kehitysideat olivat huikeita. Hyvä me!

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s