III Kohtaaminen

Lean

Lean ja tuotekehitys, materiaali >>

Mitä prosesseja te haluatte käydä läpi?

Lounastaukotehtävä: kirjoita blogiin yksi juttu leanauksesta. Miten leanaatte oman prosessin? Sen pitää sisältää kuvia. Mitä aiotte lean-ajattelun pohjalta tehdä? Mitä leanaus on kuntatyössä? Mitä lean-ajattelu on kuntatyössä?

Lean-ajattelu on lähtenyt liikkeelle 1947 Toyotasta. ”Juuri oikeaan tarpeeseen” –malli. Esimerkiksi tehtaalla kaikki asiat tulevat oikealla hetkellä juuri oikeaan tarpeeseen.

Lean on vaarallinen väline. Jos teemme tuotantoa tehokkaammaksi jossain, mikä tuottaa väärää asiaa, tehostamme väärin tekemistä. Tärkeintä on maltti. Mikä on olennaisinta? Mikä tuottaa asiakashyötyä? Ei tehostaa epäolennaisia. Nykyaikaiseen kuntaleaniin kuuluu maltti katsoa, mikä prosessin tarkoitus on. Sen jälkeen nopeat kokeilut ja kehittäminen.

Prosessien iso kyseenalaistaminen. Leanaa oikeaa asiaa. Oikeasti tärkeitä asioita. Sellaisia mikä tuottaa asiakashyötyä hyvin. Keskity olennaiseen.

Lean on virtaustehokkuuden strategia. Miten tieto virtaa? Miten osaaminen ja resurssit virtaavat? Se ei ole hallinnan strategia. Se ei ole pientä nypräystä.

Tärkeää on visuaalinen ohjaus. Se kuuluu leanaukseen. Siihen kuuluu lisäksi palveluiden uudelleen muotoilu.

IMG_8633.JPG

”Näen Lean-ajattelun jatkuvana kamppailuna virtaviivaistaa arvontuotanto asiakkaalle” -Jeffrey K. Liker

Se on jatkuvaa kamppailua hyvän puolesta. On tiedettävä minkä puolesta kamppailet. Tavoitteena on virtaviivaistaa arvontuotantoa asiakkaalle. Se tarkoittaa, että sinun on tiedettävä kuka on asiakas. Tiedettävä, mistä asiakas hyötyy. Sinun on virtaviivaistettava arvotuotanto.

Lean-ajattelun juttu on löytää ja virtaviivaistaa prosessit, joista asiakas hyötyy. Virtaviivaistaa ne niin, että se tuottaa maksimaalista asiakashyötyä.

Ei hyväksytä vääränlaista leanausta ja ajattelua. Ei tehosteta vääriä prosesseja. On tiedettävä, millä prosesseilla tuotetaan arvoa asiakkailla. Ja virtaviivaistettava niitä prosesseja.

Katse leanissa siirtyy ulos ja eteenpäin. Katsot tulevaisuuteen. Miksi? Koska toimintaympäristön muutokset ja disruptio siirtävät meidät uuteen. Sisäinen tutkiminen johtaa ennen pitkään tuhoon. On vähän toimialoja, joihin uudet tulokkaat eivät toisi uusia toimintamalleja.

Lean Ikaalinen

image1.JPG

IMG_8641.JPG

Työajan vapautuskokeilu

Vapautetaan työaika. Tehdään kesän ajan töitä siten, siellä ja silloin, kun se on fiksuinta. Kirjaa ylös missä työtä olet tehnyt. Meidän on pystyttävä siirtymään aikaansaamisten mittaamiseen. Vain sillä on merkitystä. Ei sillä, että olet tunnollisesti jaksanut istua työpisteelläsi.

Kyse ei ole ajasta minkä verran teemme työtä, vaan siitä, mitä saamme aikaan.

On pystyttävä katsomaan ulospäin. Katsottava miten tekeminen vaikuttaa asiakkaisiin. Miten nopeasti pystymme reagoimaan asiakkaan tarpeisiin? Miten nopeasti pystymme tuottamaan asiakashyötyä.

IMG_8646.JPG

IMG_8650.JPG

Mitataan sitä mitä saadaan aikaan. Ei sitä, mitä tehdään.

Asiakashyöty lisää innostusta

Mitä vaiheita voit jättää omista prosesseista pois? Se tarkoittaa sitä, että sinulla jää resursseja johonkin muuhun. johonkin innostavampaan. Asiakashyödyn tuottaminen on mieluisaa, innostavampaa. Se lisää työssä innostusta. Tee sitä, mikä tuottaa asiakashyötyä.

Lean auttaa säästämään kustannuksia. Mutta se ei ole pääasiallinen syy. Yritys ei menesty, jos se säästää parhaiten kustannuksia. Se menestyy, jos se tuottaa maksimaalisesti hyötyä asiakkaalle.

Slide7

Leaniin kuuluu ketterä yhdessä oppiminen. Luottamus ja yhteisöllisyys.

Pitää uskaltaa ottaa riskejä. On jouduttava jopa vaikeuksiin. Uskoa tilanteen ainutlaatuiseen.

Uuden ajan LEAN on ketterää ja näkemyksellistä

Slide10

Kyse on toimintakulttuurista. Se on jatkuvasti kehittyvä. Ihmistä kunnioittava. Kyseenalaistava. Yhteiseen tavoitteeseen etenevä. Ydinasia ei ole nopeus. Vaan se, että tehdään oikeita asioita. Siitä huolimatta se vääjäämättä johtaa nopeisiin toimenpiteisiin.

Kuntatyössä erityisesti: asiakas saa sen, mistä hän hyötyy eninten.

Slide12

Kunta-alan kahdeksan hukkaa?

Slide14.JPG

Slide16.JPG

Uusi työ syntyy intohimojen ympärille

Asiat muuttuvat niin nopeasti, että ei ole enää muuta mahdollisuutta kuin kokeilla. On luotettava intuitioon. On mentävä epämukavuusalueelle. Mentävä niin kauas, että alkaa syntymään oikeasti jotain uutta.

IMG_8656.JPG

IMG_8663.JPG

Kun tekee asioita, jotka kiinnostavat, joihin on palava intohimo, on valmis tekemään aivan hillittömästi työtä sen eteen. Ihmiset haluavat tehdä sellaisten tyyppien kanssa asioita, jotka tekevät intohimolla.

IMG_8678_.JPG

 

Slide2.JPG

 

Slide3.JPG

Slide10.JPG

 

Kehittäjän mieli

Työ tulee olemaan jatkuvaa kehittämistä. Miten meidän pitää muuttaa työn tekemisen ajatusta, jotta pärjäämme tulevassa maailmassa?

Edelleenkin ajatellaan, että työ on työtä. Kun lähden pois, teen jotain vapaa-ajallani. Työ ja vapaa-aika ovat vahvasti erillään. Meidän on muutettava näkemys omasta työstä. Me olemme jatkuvasti oman työn kehittäjiä. Koko ajan mietittävä, miten teemme paremmin, asiakaslähtöisemmin, hyvää elämää tuoden.

Meillä on kaikki keinot levittää tietoa, mutta emme jaa sitä. Työ on kehittämistä. Uuden tiedon jakamista, sen viemistä käytäntöön. Siihen tarvitaan yhteisöjä. On tärkeää tietää, että naapurikin kehittää.

Muutosvastarinta on osa kehittämistä. Se on keskustelua, miten tehdään. Kehittäminen ei ole jatkuvasti eteenpäin menemistä, vaan myös keskustelua siitä, miten voidaan tehdä paremmin. Miettikää, jos jokainen tekisi tätä? Kun rekrytoitte uuden, kysykää häneltä mitä ja miten aiot kehittää?

Miten koko Ikaalinen voisi olla kehittämismoodissa? Ajattelemme, että kehittäminen on joku ekstra. Ylimääräinen riesa, jota tehdään rutiinien jälkeen. Ei se ole.

Ei tehdä paljoa, mutta tehdään järkevästi. Ja niin, että lopputulos on parempi.

Muutos on jatkuvaa

IMG_8681.JPG

Ei voida pysähtyä ja ajatella, että mennään nykyisellä. Jos kaikki muu pysyy paikallaan, niin muutos muuttuu. Miten vastaamme muutokseen? Mikä on muutosta ja mikä kehittämistä? Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Miten reagoimme muutokseen ja hyppäämme siihen mukaan? On tehtävä merkityksellisiä asioita.

Asettakaa itsenne sellaiseen moodiin, että kehitätte jatkuvasti. Teistä tulee viheliäitä ihmisiä. Eikä siitä ole paluuta. Mutta se on kehittäjän mieltä.

Teidän tehtävä on johtaa muutosta. Elämä on virtauksien ympäröimää. On tartuttava virtauksiin. Se on osa kehittämistä. Siinä on kaksi vaihtoehtoa – mennä siihen mukaan tai olla menemättä.

Miettikää työssänne kun teette jotain, että se synnyttää merkitystä. Vaikka hyvän olon, hyvän mielen.

Keskeistä kehittämisessä on jatkuva uudistuminen. Uudet sukupolvet tulevat työmarkkinoille, he muokkaavat työelämää uusiksi. Onko organisaatio vapaa, kehittyvä vai heikosti kehittyvä ja jähmeä? Olemmeko valmiina muutoksiin? On pidettävä huoli, että työpaikkamme on houkutteleva. Se on tärkeä osa uutta ajattelua. Jähmeän toiminnan kyseenalaistaminen on osa kehittämistä. Kuinka haluttu työyhteisönne on?  Tuleeko teille parhaat? Ihmiset tulevat sellaisiin töihin, jotka ovat mielenkiintoisia, tarjoavat sisältöä, haasteita ja vapautta. Mikään ei estä tekemästä työpaikastamme houkuttelevaa.

Tartu virtauksiin. Maailmasta ei tieto lopu. Ei ole sellaista tilannetta, ettet pääsisi siihen käsiksi.

IMG_8685.JPG

IMG_8687.JPG

Slide5.JPG

Täytyy uskaltaa hypätä epämukavuusalueelle. Mennä oppimisalueelle. Johonkin sellaiseen, mitä et ole vielä tehnyt. Kehittämistä ei tapahdu muuten.

Kehittämiskulttuurissa ei ole epäonnistumisia. On vaan tuloksia. Fiksusti valitsemme tuloksista parhaan. Siinä moodissa organisaation tulisi olla. Ihmiset pelkäävät häpeän kokemista. Meidän on saatava organisaatioon kokeilemisen kulttuuri.

Yritys ja erehdys

Yritys ja erehdys on kaikista paras tapa oppia. Sallitaanko me se organisaatiossa? On uskallettava mennä entistä enemmän kokeilumalliin.

Tärkeintä on kysyä. On kahdenlaisia kysymyksiä: mitä ja miksi -kysymyksiä. Miksi-kysymyksillä saatte syyn. Se on iso muutos. Jos työpaikoilla uskalletaan kysyä miksi tehdään näin, löydetään motiivi tekemiselle. Se on keskeinen oppimisenväylä.

Slide6.JPG

Kehittämisessä ideana on oppiminen. Jatkuvan oppimisen malli. Ilahtua siitä, että tekee asioita paremmin. Mihin häviää oppimisen ilo? Meidän pitää saada oppimisen iloa ja innostusta työpaikoille. Jakaa tietoa.

Uusi palvelutuotanto tarkoittaa asiakkaan ottamista mukaan tekemään. Tekemistä yhdessä yhteisellä vuorovaikutuksen kentällä. Me itse teemme pankkivirkailijan työn. Miksemme pystyisi tekemään saman muualla, mikä pankkimaailmassa on tehty? Paljonko asiakas voi itse tehdä? Aktivoidaan heitä toimimaan.

Älä omista tietoa, vaan älä panttaa sitä, vaan jaa kaikille tarvitseville. Silloin ihmiset alkavat kehittämään sitä, jalostamaan sitä. Mene mukaan jakamisen kokemukseen. Sitä kautta tulee oivalluksia. Palkitkaa oivaltavia ja innostavia ihmisiä. Huomioikaa heitä. Se tuottaa lisää tahtoa.

Slide8.JPG

 

 

 


Ikaalisten I-kampus (Kauppaoppilaitoksen tiloissa toimiva TAMK:n yksikkö)

Tiistai 7.6. – Leania ja uutta työtä

Klo 10.00 Aamukahvit ja päivän aloitus

  • Leanaus menetelmänä kuntatyössä
  • Resurssiviisaus prosessien leanauksessa

Jaana Utti, Tamora Oy

  • Uusi työ syntyy intohimon ja innostuksen ympärille

Emma Iivanainen, Tamora Oy

Klo 17.00 Huomenna jatketaan!

Keskiviikko 8.6. – Kehittäminen on virtauksien ohjaamista

Klo 8.30 Aamukahvit ja päivän aloitus

  • Kehittäjän mieli
  • Kehittäminen on virtauksien ohjaamista
  • Crowdsourcing – joukkoistamisen ajatus
  • Ketterää kehittämistä avoimessa digitaalisessa maailmassa

Karl-Erik Michelsen ja Jaana Utti, Tamora Oy

Asiantuntijat

Minä Emma Iivanainen

Diplomi-insinööri, joka rakastaa kakkuja niin paljon, että teki niistä itselleen työn.

Kakkutaiteilun, kirjojen kirjoittamisen ja ruokavalokuvaamisen ohessa teemme elokuvaohjaajapuolisoni kanssa elokuvia, graafista suunnittelua, musiikkia ja milloin mitäkin niin Suomessa kuin ympäri maailmaa.

Vilskettä ja vipinää siis riittää! Ainiin, muistinko mainita, että työskentelen nykyään myös konsulttina? Tehtävänäni on auttaa mahdollisimman monia muita saavuttamaan niin suuria haaveita, ettei niistä ole edes osannut unelmoida.

Tämä blogi on oma tarinani siitä, miten uskomattomista haaveista tuli totta. Ja siitä, miten ihania kakut ovat!

Kannattaa käydä tutustumassa. http://www.maku.fi/blogit/painted-by-cakes

 

CV Emma Iivanainen uusi työ.jpg

Karl-Erik Michelsen Lappeenrannan teknillisen yliopiston strategisen johtamisen professori. Hän on kokenut johtamisen ja johtamisjärjestelmien kehittäjä ja on erityisen perehtynyt organisaatioiden johtamisen kehittämiseen muutostilanteissa sekä seutujen menestyksen kehittämisfilosofiaan. Hän on pohtinut ja kirjoittanut paljon innovaatioista ja uudesta työstä. Kallen ajatuksia pääset lukemaan mm. täältä >> .

Kallen ajatteluun pääset halutessasi tutustumaan myös täältä ja täältä.

CV_Kalle_muutosjohtaminen.jpg

Mainokset