IV Kohtaaminen

8.-9.9.2016 Ikaalisten lukiolla, liikuntasali

Ikaalisten lukiolla

P9087391.JPG

P9087396.JPG

Kesän aikana tuli Pokemon. Lisätty todellisuus tulee ja  meidän on mentävä siihen mukaan. Jollakin tapaa. Emme voi kuvitella hallinnan tunnetta. Se toi näkyviin erilaisten ihmisten yhteisöllisyyden. Eri sukupolvet kohtaa uudella tavalla. Hyvinvointi syntyy yhteisöissä, joita ei ole rajoitettu iän, sukupuolen tai sairauden mukaan. Vaan ehkä teemojen mukaan, jotka ilmenee ajassa.

Virtuaalinen maailma yhdistää.

Työn tekeminen rajattomasti tulee olemaan totta. Virtuaalinen kaupungistuminen ja virtuaalinen maastamuutto. Ne tarkoittavat työn siirtymistä.

Kunnan tehtävistä lähtee sosiaali- ja terveyspalvelut pois. Kunnan tehtävä puolittuu. Kunnan hallinto tullee kaksinkertaistumaan suhteessa toimintaan. Kunnan tuville jää tyhjiä paikkoja, tyhjiä tiloja. Kiinteistöt tulevat todennäköisesti jäämään kunnille. Maakunnat vuokraa kunnilta tarvitsemansa.

Kunta muuttuu. Kuntaan jää tekninen toimi ja sivistystoimi. Kunnan asiakkuus muuttuu. Olemme ajatelleet, että asiakas on se, joka tulee meidän palvelujen piiriin. Olemme tehneet palvelutarpeen arviointia, jotta olemme saaneet pidettyä ihmisiä pois. Asiakas on kuitenkin jokainen kuntalainen. Asiakkuus-käsite muuttuu.

Meidän on muutettava asiakkuus-käsite. Asiakas on kaikki. Kaikki kuntalaiset. Ja meidän on houkuteltava heidät asiakkaiksi.

Me tavoittelemme asiakaskokemusta. Me johdamme asiakaskokemusta. Ihminen valitsee palvelut asiakaskokemuksen perusteella.

P9087412.JPG

Mistä ero julkisen ja yksityisen puolella tulee? Innostuksesta, vapaudesta tehdä työtä omaa ammattitaitoaan käyttäen. Ilmapiiristä. Voiko sillä olla eroa? Voi. Kun lähdemme muutokseen, meidän on tähdättävä innostukseen. Siihen, että ihmiset tekevät innolla.

Muutoksessa on oltava yksi, joka johtaa ja katsoo asiakaskokemusta. Asiakaslähtöisyys on mustavalkoinen juttu.

P9087409.JPG

P9087439.JPG

Pystymme johtamaan innostuksen kulttuuria. Ottamaan tulevaisuuden tekijän rooli. Teidän on pakko kertoa hyvistä asioista. Siten niistä voi saada isompia. Jos olette vaatimattomia temppujenne kanssa, ei tästä tule mitään. Hyviä kokemuksia on jaettava.

Kirjoita jostain teosta mitä olette tehneet. Kirjoita siitä blogiteksti. Laita siitä valokuva. Hyvän askeleen on tuotettava lisäarvoa asiakkaalle.

P9087404.JPG

P9087435.JPG

Kalle Michelsen ja innovaatioiden johtaminen

Käyttäkää hyväksenne tämä aika. Luokaa sellainen kulttuuri ja ilmapiiri, että pystytte luomaan uutta. Kun viette innovaatioita käytäntöön, tärkeintä rohkeus. Uskaltaa avata suunsa ja viedä asioita eteenpäin. Uskaltaa nostaa epäkohtia esiin. Te voitte luottaa siihen, että teillä on muitakin ihmisiä tukena. Muistakaa se, että muutos ei tapahdu itsestään. Tai se tapahtuu, mutta ei siihen suuntaan, mihin me sen haluaisimme. Muutosta pitää johtaa.

Askeleet ovat sitä työtä mitä haetaan. Tapaa toimia, jossa mennään askel askeleelta eteenpäin. Dokumentointi on tärkeää, jotta nähdään mitä tehdään ja miten on edetty. DOKUMENTOI MUUTOS. Siihen nykyiset vehkeet antaa meille mahdollisuudet. Mitä aiotte muuttaa? Miten aiotte jalostaa niitä käytännön toimenpiteiksi.

Jos teillä on joukossa ihmisiä, jotka epäröivät, on hyvä muistaa kehittämisen keskeinen periaate. Ei ole epäonnistumisia. Epäonnistumisetkin tuottaa jonkinlaisen tuloksen. Vaikka se ei ole ennalta-arvattava, se voi olla hyödyllinen. Miten ihmiset reagoivat, kun tuotte uusia asioita? He ovat teidän ensimmäinen asiakaskontakti. Ei kehitetä yksin. Kehitetään koko ajan suhteessa asiakkaaseen.

Miten kehittämisideoita viedään eteenpäin? Omassa organisaatiossa saattaa olla ihmisiä, jotka ovat epäluuloisia. Toiset tarttuu asioihin innokkaasti, mutta epäilijöitä löytyy varmasti. Mikä monesti unohtuu, on palkitseminen. Palkitaan pelkästä yrittämisestä. Saatuaan palkinnon, ihmisen motivaatio säilyy. Se on arvostamista. Tuotekehitys ja kaikenlainen innovointi on herkkää hommaa. Siihen tulee mukaan omien ideoiden tuomista. Niiden puolustamista. Ne ovat emotionaalisesti herkkiä kohtia. Epäonnistumisen pelko ja häpeä ovat vahvoja tuntemuksia.

Kaksi virtausta kulkee rinnakkain Suomessa. YT-neuvottelut, leikkaukset ja muut. Sen rinnalle on syntymässä kokeilukulttuuri. Sitä löytyy monella tasolla. On startup-yrityksiä, yhdistyksiä ja tavalliset ihmisetkin tekevät radikaaleja ratkaisuja. On teidän hetki päättää kummassa virrassa te olette. Vahvasti suosittelen, että olisitte kokeilujen virrassa. Kun olette kokeilujen kulttuurissa, ei ajatella pelkästään rahaa. Ajatellaan miten se tuottaa lisäarvoa. Miten se sitouttaa ihmisiä mukaan ja tuo sosiaalista pääomaa? Kehittämisessä ollaan luomassa jotain uutta, jossa voi olla erilaiset arvot kuin vanhassa maailmassa.

P9087442.JPG

Jatkuva kehittäminen

P9097453.JPG

 

Slide2.JPG

Slide3.JPG

 

Slide5.JPGSlide4.JPG

Joukkoistamisen kaava

Slide2.JPG

Slide3.JPG

Slide4.JPG

Palvelumuotoilua

Käy tutustumassa palvelumuotoiluun ja virittäydy tunnelmaan tästä >>

 

 


Torstai 8.9. – Käyttäjäkokemuksen merkitys

Klo 10.00 Päivän aloitus

  • Asiakasymmärryksen rakentaminen ja käyttäjäkokemuksen merkitys
  • Osaamisen näkyväksi tekeminen

Jaana Utti, Tamora Oy

  • Yhteiskehittelyn menetelmät

Kalle Michelsen, Tamora Oy

Klo 17.00 Huomenna jatketaan

Perjantai 9.9. – Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu

Klo 8.30 Päivä käyntiin

  • Tuotekehitystöiden johtaminen ja niiden vieminen organisaatioon

Kalle Michelsen, Tamora Oy

  • Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu

Tom Hagelberg, Tamora Oy

Asiantuntijat

CV_Kalle_muutosjohtaminen.jpg

CV_Tom_Hagelberg.jpg

 

 

Mainokset