Keltaiset teot

Runsauden tulva saa meidät keltaiset kertomaan kaikesta mitä olemme saaneet aikaiseksi. Nikulassa meillä on digitaalinen perehdytyskansio. Kuvin, ytimekkäin ajatuksin kerromme uusille työkaverille, miksei välillä vanhoillekin, kuinka me Nikulassa teemme arjesta juhlaa, pyhää, pullantuoksua.

 

Tähtiruokaa kotiin olemme tarjonneet keväästä alkaen Kakkospesäpäiväkodilla. Mitä on tähtiruoka? Sinä päivänä olemme innostuneet tekemään herkkua vähän reilummin. Miksi siitä ei voi nauttia myös kotona? Lahjoitamme, siis lahjoitamme, tähtiruoan lapsiperheille🍵🍽

Tevaniemen ryhmiksessä osallistumme jokainen tiimipalaveriin. Siis lapset. Joskus me hoitajatkin. Meillä on saappaat jalassa, tuulipuvut päällä, joskus toppahaalarit. Kyrösjärvi lainehtii vieressämme. D-viitamiinia ei tarvitse antaa enää purkista.

 

kamraatinkulmablog.wordpress.com on syksystä alkaen asiakkaiden omana äänenä kertonut arjestamme, tapahtumista, myytävästä, retkistä. Ensi viikolla voit lukea siitä ryhmäkotimme Lapin reissusta Levin ruskan maisemista☀️

image

 

UusiIkaalinen kävi valtakunnallisessa #lprseminaarissa2016 kertomassa ilosanomaa miten kunnallinen työ voi olla houkuttelevaa, muuttuvaa, iloista. Ikaalinen go on!

image

 

Mainokset

Kokki kotiin

Ikäihmisille ja toimintakykyrajoitteisille suunnattu palvelukokeilu aloitettiin elokuussa. Se mahdollistaa kokin tilaamisen kotiin auttamaan ruuan valmistuksessa.

Palvelu on otettu positiivisesti vastaan!

image

 

iPad-kahvilat varhaiskasvatuksen henkilöstölle

imageVarhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin käytännönläheiset iPad-mentorointitilaisuudet, iPad-kahvilat, Keskustan päiväkodissa.

iPad-kahvilassa oli mahdollisuus saada opastusta laitteen peruskäyttöön sekä iPadien pedagogiseen hyödyntämiseen lasten kanssa tehtävässä työssä sekä myös jakaa ideoita ja osaamista. Kahvilan emäntänä toimi varhaiskasvatusyksikön johtaja Hanna Saine ja teknisestä tuesta vastasi Henri Hemmilä Ikaalisten kaupungin atk-tuesta.

Kahviloissa kävi kahtena iltapäivänä liki 30 innokasta digiloikkaajaa!

– Terhi Sarkki, Ikaalisten kaupungin Varhaiskasvatus

 

 

Varhaiskasvatus rakentaa uutta Ikaalista!

Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatuksessa on julkistettu ihan uudenlainen kilpailu toiminnan kehittämiseksi. Tiimien tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa toimintavuoden kestävä, parhaan mahdollisen asiakashyödyn arjessa saavuttava prosessi, joka dokumentoidaan tekstein ja kuvin.

Paras innovaatio voittaa ja nappaa huimat palkinnot lapsiryhmälleen sekä omalle työtiimille!

Terveisin Terhi, Hanna, Mirja ja Mari

 

image

 

Kuntoutuksen kehittäjät – Kotiin kuntoutuminen

Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksen kuntoutuksessa yhtenä toimintana on AVH-potilaiden kuntoutus. Fysioterapeutti AMK:lla on pitkä työkokemus neurologisten potilaiden kuntoutuksesta. Osastolla oleva kuntoutuja saa alusta alkaen monipuolista ja intensiivistä harjoittelua useamman kerran päivässä. Kuntoutuksen kokonaisuus on pitkäaikaista ja toimintakykyä pyritään lisäämään kuntoutujan voimavarojen mukaisesti. Kuntouttamiseen osallistuu koko osaston hoitohenkilökunta. Tavoitteena on useimmiten kuntoutujan paluu omaan kotiin ja sitä tuetaan mahdollisimman paljon. Fysioterapeutti tekee ennakoivan kotikäynnin yhdessä kuntoutujan kanssa. Omaiset ovat aktiivisessa roolissa ja pyritään siihen, että kuntoutuja palaa omaan kotiin tarvittavien apuvälineiden ja tukitoimien avulla. Kuntoutus jatkuu intensiivisenä avokuntoutuksena, jolloin sama terapeutti hoitaa asiakasta edelleen. Hyvä kohentunut toimintakyky auttaa kuntoutujaa eteenpäin ja asuminen omassa kodissa on turvallista ja mielekästä. Tämä on kuntoutuksen laatua parhaimmillaan!

 

Asiakaslähtöistä siivousta

Sovitaan asiakkaan kanssa siivouksen aikataulu ja mahdolliset lisätoiveet. Huomioidaan myös tilojen vaatimat tarpeet eli miten kiinteistö saadaan pysymään hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Siivouksella halutaan myös parantaa kiinteistöjen sisäilmaa.

Puhtaat tilat parantavat asiakkaan viihtyvyyttä!

 

Kotini on linnani

Mietittiin miten asiakasprosessia voisi  nopeuttaa niin, että asiakkaan olema/kokema aika olisi vuodeosastolla lyhyempi, tulosyy hoidettaisiin ja mahdollisimman  nopeasti kartoitettaisiin palvelutarpeet. Näin vältettäisiin laitostumista ja toimintakyvyn laskua. Hyvin valmisteltu kotiutus, palveluasuminen tai siirtyminen Markunkodille toimintakykyarviointiin. Hyvä tiedonsiirto eri ”yksiköiden”välillä. Tavoite onnistunut kotiutus tai palveluasuminen, jonne tieto siirtyy mukana.  Lue loppuun

Varhaiskasvatuksen kiireetön pedagoginen arki

image

Varhaiskasvatuksen arkea rytmittää tietty pedagogisesti mietitty päiväjärjestys. Päiväjärjestyksen suunnittelussa otetaan huomioon ryhmän koko ja lasten perustarpeet. Päiväjärjestyksen tarkoituksena on rytmittää päivää, mutta usein jos siinä yritetään pysyä liian tiukasti, syntyy kiireen tuntu. Lapsia saatetaan joutua hoputtamaan esimerkiksi pukemistilanteessa, jotta ehditään ulos ennen ruokailua, tai leikit saattavat loppua kesken, kun jokin muu seuraava toiminta kutsuu. Tosiasiassa lapsillahan ei ole kiire mihinkään, vaan kiireen muodostavat aikuiset. Kiireinen ilmapiiri tarttuu helposti koko ryhmään ja se ei palvele ketään-päinvastoin.

Päiväjärjestys on hyvä olla olemassa ja se tuo selkeyttä koko ryhmän päivään, mutta sen liian tiukka ja orjallinen seuraaminen aiheuttaa turhaa hampaiden kiristelyä, stressiä ja kiireen tuntua. Näin ollen kiellämme siis sanan ”Reippaasti” käytön varhaiskasvatuksen yksiköissä. Mitään kamalaa ei tapahdu, vaikka ulos ei ehdittäisi tarkasti ennakkoon suunnitellulla ajalla, tai ruokailu alkaisi varttia ajateltua myöhemmin.

 

Kiireettömyys on laatua lapselle.

image

 

 

 

Raportista pikaraportiksi

image

Raportin antaminen on hoitolaitoksissa useimmiten aikaa vievää ja tehotonta. Asiakkaan näkökulmasta raporttiin käytetty ylimääräinen aika ei tuo asiakkaalle lisäarvoa. Näin ollen meidän työryhmämme esittää, että raportointikäytäntöä tiivistetään raportista pikaraportiksi. Vapautuvaa aikaa käytetään asiakkaiden ulkoiluttamiseen ja viriketoimintaan.

Pikaraportissa välitetään vain olennainen tieto. Olennainen välitettävä tieto täytyy pystyä tiivistämään 15 minuuttiin.

Susanna Kaasalainen, Elina Pimiä, Marialiisa Vainionpää ja Kari Tolonen

 

Elämyksiä päivään…

imageIhana ilma, asukkaat nauttivat aurinkoisesta kesäpäivästä.

Töiden uudelleen järjestely, kun on kaunis ilma, lähdetään ulos nauttimaan kesäisestä säästä. Toimintaa ja tekemistä keksitään nopeasti tilanteen mukaan.  Raportit jätetään väliin, tarvittavat tiedot löytyvät sähköisestä asukastietojärjestelmästä, (hiljainen raportti).

Viikottaiset henkilöstöpalaverit lopetetaan, tilalle sähköinen tiedottaminen. Tästä eteenpäin kodit kertovat omista uusista käytännöistä, näin saadaan koko henkilöstö sitoutumaan uusiin käytäntöihin.

Arja, Esko, Mariliina